• Kurzy

  • Naše kurzy probíhají ve skupinách o maximálně 7 studentech (u dospělých) a 6 studentech (u dětí), což zajišťuje dostatečně individuální přístup učitele. Kurz je otevřen již při počtu 5 zájemců a lze se do něj přihlásit i kdykoli během semestru (pokud je volné místo).


  • Učebny

  • Výuka probíhá v příjemných prostorných učebnách, z nichž jedna je uzpůsobena na výuku předškolních i školních dětí. Chceme, aby se u nás zákazníci cítili opravdu dobře, proto věříme, že kromě příjemné atmosféry uvítají i pohodlný nábytek a dostatečný prostor pro učebnici i šálek kávy či čaje na svém pracovním stole. Kromě teplých nápojů se zákazník může občerstvit studenými nápoji či drobnými sladkostmi.


  • Učebnice

  • Jako j e d i n á jazyková agentura v Českých Budějovicích nabízíme učebnice v ceně kurzu, tudíž cena, kterou za kurz zákazník zaplatí, je cena konečná. Zákazník nemusí počítat s dalšími náklady.


  • Způsob výuky

  • Výuka je založena na kombinaci mnoha metod, zejména však metody komunikativní. Studenti se hned od začátku učí používat naučenou látku prakticky - komunikací. Při výuce se používá mnoha dalších materiálů zaměřených na různé druhy procvičování, ať už to jsou gramatické cvičebnice, video, poslechové kazety, beletrie, autentické materiály a mnoho dalších netradičních materiálů.