Preklady Preklady

Captain Britannia says: “Try a real English cuppa with me!”
[Kapitán Britannia říká: „Dej si se mnou šálek toho pravého anglického čaje!“]